Secretaries,Department Of Posts


S.No Name From To
1. Sh. K.Ramachandra Murthy 31.01.1985 28.02.1987
2. Sh. P.S. Raghavachari 01.03.1987 31.01.1989
3. Sh. Riazudin Khumbia Saiyed 02.02.1989 31.05.1990
4. Sh. Kailash Prakash 31.05.1990 16.12.1991
5. Sh. Suraj Prakash Ghulati 17.12.1991 30.05.1992
6. Sh. Leslie Derick Bonnell 01.06.1992 31.10.1992
7. Sh. Srirangam Kupuswami Parthasarathy 01.11.1992 31.01.1994
8. Sh. T.E. Raman 01.02.1994 31.05.1994
9. Sh. Sarat Chandra Mahalik 02.06.1994 31.03.1996
10. Sh. Ray Uday Shankar Prasad 01.04.1996 30.06.2000
11. Sh. Barindra Nath Som 02.07.2000 31.01.2002
12. Sh. Swapan Chandra Dutta 01.02.2002 28.02.2003
13. Ms. Padma Balasubramanian 04.03.2003 30.11.2003
14. Sh. Vijay Bhusan 01.12.2003 30.11.2004
15. Sh. R. Ganesan 01.12.2004 31.10.2005
16. Dr. U. Srinivasa Raghavan 01.11.2005 30.06.2006
17. Ms. Jyotsna Diesh 01.07.2006 31.12.2006
18. Sh. I.M.Ghani Khan 01.01.2007 23.06.2008
19. Ms. Radhika Doraiswamy 24.06.2008 31.10.2011
20. Ms.Manjula Prasher 31.10.2011 31.01.2013
21. Ms. Padmini Gopinath 01.02.2013 31.05.2014
22. Ms. Kavery Banerjee 01.06.2014 30.04.2016
23. Sh.Shekhar Kumar Sinha (Addl.Charge) 01.05.2016 28.07.2016
24. Sh. Boyapati Venkat Sudhakar 29.07.2016 30.04.2017
25. Sh. Ananta Narayana Nanda 01.05.2017 31.10.2019
26. Sh. Pradipta Kumar Bisoi 01.11.2019 Till Date​